web solutions

Our rules and standards

We follow such rules and standards:

 • Quality - our projects represent the highest quality, we follow the web standards (technologies used: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, HTML, DHTML, XHTML, XML, JSP, ASP, Servlet, Applet, ...) and  best  solutions ('Fusebox', 'template' methodology, ...) creating our projects

 • Professional approach achieved by long-time experience in web sphere, following the latest tendencies

 • Unconventionality, creativity - every project is unique and special, specially designed solution is used

 • Speed - we create our projects in short time - from several days to several weeks (depending  on project specification: representative site, private site, e-commerce solution, etc.)

 • Good prices - we deliver very good price and quality rate, no hidden taxes

 • Consulting, support - we let our clients update information easily using our CMS systems, we also do server maintenance works (server administration, security measures, mail server, ftp server, etc.)  We provide free consulting on all related questions (domain registration, DNS service, ...)

 • Transparency, clarity - we give all the necessary information to our clients, provide all possible solutions, clients are informed about terms and detailed work plan

 • Good name and clients' reliance - we create every project in high-flying manner, aiming to client success and reliance

Mūsų darbo principai ir vertybės: • Kokybė - mūsų projektai atitinka aukščiausią kokybę, nes laikomąsi visų standartų (technologijos: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, HTML, DHTML, XHTML, XML, JSP, ASP, Servlet, Applet, ...) ir naudojami geriausi sprendimai ('Fusebox', 'template' metodologijų panaudojimas, ...) įgyvendinant jūsų idėjas


 • Profesionalumą užtikrina daugiametė patirtis interneto svetainių kūrimo srityje, naujų tendencijų sekimas


 • Originamulas, kūrybiškumas - kiekvienam projektui stengiamės parinkti individualų sprendimą


 • Greitis - nuo kelių dienų iki kelių savaičių (priklausomai nuo projekto techninės specifikacijos: reprezentatyvinė svetainė, asmeninė svetainė, firmos svetainė, e-parduotuvė, ...)


 • Geros kainos - puikus kainos ir kokybės santykis, jokių paslėptų mokesčių


 • Konsultavimas, palaikymas - mes suteikiame galimybė lengvai atnaujinti informaciją naudojant mūsų TVS/CMS sistemas, taip pat vykdome serverio paruošimo darbus (serverio administravimas, apsaugos užtikrinimas, pašto serveris, ...), konsultuojame visais susijusias klausimas (interneto svetainės registravimas, DNS serveriai, ...)


 • Skaidrumas, aiškumas, konkretumas - klientui suteikiama visa dominanti informacija, pateikiami galimi svetainių variantai, darbų atlikimo terminai bei detalus darbų planas


 • Geras vardas bei klientų pasitikėjimas - kiekvieną projektą atliekame ambicingai, kadangi mums svarbi kliento sėkmė ir pasitikėjimas

Projects

Some projects from different categories:
Clients

Contacts

www.it-sistemos.lt
Mob.:
Email:

 

Please don't hesitate and use this form to order projects, writing requests or offers.
Firstname (Lastname) / Firm *
Email *
Phone
Request *
Сode: 2206 *
Send